DRIFTSAVTALE HMS.

Samspill som gir deg en enklere HMS hverdag

Strukturert og effektivt HMS-arbeid er i dag blitt en vesentlig konkurransefaktor. Leverandører blir valgt vekk fordi de ikke tilfredsstiller kundens krav til miljø- og kvalitetsstandard. Erfaringer viser at mange bedrifter driver HMS knapt nok som venstrehåndsarbeid, som oftest grunnet tidspress og til dels manglende kunnskap. Og ikke glem at HMS er en viktig faktor for redusert sykefravær. Sammen holder vi bedriften på sporet

Intensjon:

Avtalens formål er gjennom naturlig oppgavefordeling å sikre et kontinuerlig arbeid med, og fokus på HMS. Bedriftssupport Bergen skal ikke overta bedriftens HMS-arbeid. Det er til enhver tid daglig leder som står ansvarlig for at bedriften etterlever gjeldende forskrifter og lover, utbedrer avvik og sørger for nødvendig opplæring av ansatte. Bedriftssupport Bergen skal gjennom denne avtale motivere til god HMS, bistå med rådgiving og kompetanseheving og følge opp tiltak som fremkommet i avviksmeldinger.


KLIKK HERFOR Å SE AVTALE-OPPSETTET