BISTAND TIL REGISTRERING OG GODKJENNING I ACHILLES, SELLICHA, STARTBANK, TRANSQ

Vi tilbyr bistand til å etablere nødvendige systemer, opplæring og hjelp til å fylle ut søknadsskjema

 • System for kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001:2015
 • Internkontrollsystem / HMS i henhold til NORSOK, AML og Internkontrollforskriften

Klikk her så finner du kravene bedriften må oppfylle for å bli godkjent i Achilles.

Ledelsessystem for kvalitet i StartBank er ikke påkrevd.

Synes dere jobben med registrering og etablering av styringssystemer blir for tung og krevende?

Kontakt oss i dag og kom raskt i gang, så er dere godkjent i Achilles eller annen ønsket leverandørportal innen kort tid.

Klikk her og send oss en melding.

VI HAR BISTÅTT:

 • SCANELEC AS
 • BERGEN OFFSHORESERVICE AS
 • SUPERLOK SCANDINAVIA AS
 • UNIVERSAL LOGISTICS AS
 • BORLAUG & BROSVIK TRANSPORT AS
 • TERMINATOR AS
 • DELTA ENGINEERING AS
 • 3D VISION AS.
 • HR VISJON AS.
 • ++