LEVERANDØRREVISJONER

Vi utfører 2 parts revisjon av dine leverandører.

Har dere leverandører som burde vært revidert, eller vil dere ha en nøytral gjennomgang av leverandører?
Vi har lang erfaring med 2 parts revisjoner


Tom Monsen er:
- Utdannet revisjonsleder
- Godkjent sertifiseringsrevisor innen ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018
- Mange års erfaring som Kvalitets- og HMS rådgiver
- Anerkjent veileder og samarbeidspartner for bedrifter som ønsker å ISO-sertifisere seg i en eller flere standarder

2 parts revisjon er kvalitetsrevisjon foretatt av sentral tilsynsmyndighet eller av en kunde mot leverandør.

ISO 9001 krever at Bedriften følger opp leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at krav og retningslinjer er ivaretatt. I ISO 9001:2015 er føringene for kontroll med tjenester som er satt ut til underleverandører innskjerpet.RING 55500101
for en nærmere prat

Vi setter pris på en anbefaling. Fortell gjerne en venn om oss