HMS SYSTEMER, RÅDGIVNING OG HMS REVISJON

Vi tilbyr implementering, tilrettelegging og bistand til drift av bedriftens HMS system. Har din bedrift et HMS-system som ligger dødt, hjelper vi til med å komme på skinner igjen.

 

Les mer om om kravene til HMS i Internkontrollforskriften

 

Krav til dokumentasjon og revisjon

Et HMS-system som ikke fyller krav til skriftlig dokumentasjon, og som ikke har et aktivt forhold til rapportering, rullerende tiltaksplan og jevnlig revisjon er lite verdt for bedriften og ikke akseptabelt for myndighetene. Avtal en årlig revisjon med oss. Vår kompetanse er til din nytte. Vi gjennomfører revisjoner i henhold til ISO 19011:2018 som er en standard for gjennomføring av revisjon av ledelsessystemer.

 

 

Håndbøker og presentasjoner

En rekke bedrifter og offentlige instanser krever HMS-erklæring og dokumentasjon på at leverandører fyller kravene til internkontroll og HMS. Vi hjelper deg med tilrettelegging og dokumentasjon. Våre håndbøker bygget på ISO-standard for håndbøker nivå 1 er et godt presentasjonsverktøy. Du får og filen i PDF som kan sendes til kunden.