EN KVALITETSHÅNDBOK ER NYTTIG SELV OM DET IKKE LENGER ER ET ISO-KRAV


Kvalitetshåndbok er ikke lenger krav i ISO 9001:2015, men vi anbefaler likevel å etablere / vedlikeholde en kvalitetshånbok. Den er et godt hjelpemiddel og glimrende for markedsføring av bedriftens kvalitetsarbeid.

ET NYTTIG MARKEDSFØRINGSVERKTØY DU KAN VISE KUNDER ELLER SENDE DEM PÅ MAIL


Etabler en kvalitetshåndbok selv om sertifisering ligger frem i tid. En god kvalitetshåndbok er et nyttig verktøy selv om bedriften ikke går for ISO sertifisering. Den fungerer som en veileder for de ansatte og et presentasjonsverktøy mot leverandører, kunder og som vedlegg i anbudssammenheng.