LEVERANDØRREVISJONER

Vi utfører 2 parts revisjon av dine leverandører.

Har dere leverandører som burde vært revidert, eller vil dere ha en nøytral gjennomgang av leverandører?

Vi har lang erfaring med 2 parts revisjoner


Tom Monsen er:
- Utdannet revisjonsleder
- Godkjent sertifiseringsrevisor innen ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018
- Mange års erfaring som ISO og HMS rådgiver
- Anerkjent veileder og samarbeidspartner for bedrifter som ønsker å ISO-sertifisere seg i en eller flere standarder

2 parts revisjon er ISO-revisjoner foretatt av sentral tilsynsmyndighet eller av en kunde mot sine leverandører.


ISO standardene krever at bedriften følger opp leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at krav og retningslinjer er ivaretatt. I ISO 9001:2015 er føringene for kontroll med tjenester som er satt ut til underleverandører innskjerpet.