KURS I LIVREDDENDE FØRSTEHJELP / HJERTE-LUNGE REDNING. 

Grunnleggende førstehjelp for bedrifter og organisasjoner. Varsling og handling.
Førstehjelp-instruktører med lang erfaring fra ambulansetjenesten. kurset går over 3 timer

 • Skadestedsarbeid og varsling
 • Sirkulasjonssvikt
 • Brann - elektriske skader
 • Bevisstløshet
 • Hjerte-lungeredning
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Førstehjelpsmateriell
 • Trening på dukker / deltakere:
 • Hjertekompresjon
 • Frie luftveier / kunstig åndedrett
 • Stabilt sideleie


Kurset kjøres internt for bedrifter og organisasjoner

VED ULYKKE: MELDE I FRA TIL 113 Fortell følgende: HVOR - HVA - HVEM

Hvor: hvor skadestedet er. Vær spesifisert, også med kommune!
Hva: Hva som er skjedd, hvor mange som er skadet og om noen er fastklemt i bil. Evt andre farer.
Hvem: Hvem som ringer og hvor man ringer fra (hvilket nummer du ringer fra)


PÅMELDING TIL KURS