KVALITETSSTYRING 9001:2015 / MILJØSTYRING 14001:2015

ARBEIDSMILJØ OG HELSE ISO 45001:2018

Målrettet kvalitetsstyring er nøkkelen til kvalitet i alle ledd

Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyringssystemer er kjente begreper for mange. Et ledelsesstyringssystem som ISO 9001:2015 viser hvordan en virksomhet styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og / eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

ISO 14001:2015 beskriver hvordan bedriftens håndtering av miljømessige utfordringer og hvordan det ytre miljø ivaretas på en god måte.

Trenger du hjelp til å tilrettelegge for å ISO-sertifisere din bedrift? Bedriftssupport Bergen tilbyr konsulentjenester og bistand innen de internasjonale systemstandardene for ledelsessystemer. Vi bistår med rådgivning og tilrettelegging for bedrifter som ønsker en tilpasning av sine styringssystemer til å tilfredsstille akkreditert sertifisering eller "ISO sertifisering" som det populært heter.

VI ER KLAR FOR FREMTIDENS STYRINGSSYSTEM. ER DERE?

BISTAND TIL NYSTABLERING AV STYRINGSSYSTEMER FOR BEDRIFTER SOM VIL SERTIFISERE SEG