KVALITETSSTYRING 9001:2015 / MILJØSTYRING 14001:2015

ARBEIDSMILJØ OG HELSE ISO 45001:2018

Målrettet kvalitetsstyring er nøkkelen til kvalitet i alle ledd

Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyringssystemer er kjente begreper for mange. Et ledelsesstyringssystem som ISO 9001:2015 viser hvordan en virksomhet styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og / eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

ISO 14001:2015 beskriver hvordan bedriftens håndtering av miljømessige utfordringer på en god måte.

Trenger du hjelp til å tilrettelegge for å ISO-sertifisere din bedrift? Bedriftssupport Bergen tilbyr konsulentjenester innen de internasjonale systemstandardene for ledelsessystemer. Vi bistår med rådgivning og tilrettelegging for bedrifter som ønsker en tilpasning av sine styringssystemer til å tilfredsstille akkreditert sertifisering eller "ISO sertifisering" som det populært heter.

VI ER KLAR FOR FREMTIDENS STYRINGSSYSTEM. ER DERE?

BISTAND TIL NYSTABLERING AV STYRINGSSYSTEMER FOR BEDRIFTER SOM VIL SERTIFISERE SEG