BISTAND TIL ETABLERING AV ISO LEDELSES-SYSTEMER

VI HJELPER DIN BEDRIFT TIL Å NÅ MÅLET OM ISO-SERTIFISERING.

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

VI HAR BISTÅTT EN REKKE BEDRIFTER TIL Å BLI ISO-SERTIFISERT

Å innføre et ledelsessystem for kvalitet, miljø eller HMS, kan være en krevende jobb. Vi hjelper våre kunder med å bygge funksjonelle og gode systemer.  Arbeidet gjøres i samarbeid med nøkkelpersonell, og på en måte som gir minst mulig belastning på den daglige drift.

Bedriftssupport Bergenhar personell som har lisens som sertifisert revisjonsleder kvalitet, og bistår bedrifter fram til gjennomført sertifseringsprosess. Selve sertifiseringen utføres av bedrifter som har egen akkreditering. Vi bidrar også med tjenester etter at sertifikat er på plass.

 

Etter sertifisering er følgende innkludert i pristilbud:

 

·       Oppfølgingsmøte etter 3 mnd

·       Bistand til gjennomføring av første internrevisjon

·       Bistand til gjennomføring av første ledelsens gjennomgåelse

·       Kostnadsfri telefonsupport første året

Kontakt oss i dag. KLIKK HER for en uforpliktende prat om hvordan Bedriftssupport Bergen kan bistå din bedrift frem til gjennomført ISO sertifisering, og litt informasjon om selve prosessen og veien frem til oppnådd ISO sertifikat.

Ingen verdikjede er sterkere enn det svakeste ledd. Kvalitetsstyring hjelper deg å finne det.

Vurderer din bedrift å ISO sertifisere seg innen en eller flere standarder har Bedriftssupport Bergen lang erfaring med å bistå bedrifter til å nå målet. 

ISO 9001:2015 er et ledelsessystem og et nyttig verktøy for å sikre kvalitet og forbedring i virksomhetens daglig drift og strategiske planlegging for fremtiden
ISO 14001:2015 er et styringsverktøy til hjelp med å ivareta våre omgivelser og det ytre miljø på en bærekraftig og god måte

ISO 45001:2018 tar HMS-arbeidet et steg videre og danner rammeverk for en sikker og trygg hverdag for de ansatte samt forebygge og redusere sykdom og skade

Vi kan og nevne at ISO 27001 som omhandler datasikkerhet blir stadig mer aktuell

 


Tjenestene våre dekker:

-OM ØNSKELIG FAST PRIS PÅ OPPDRAGET.

- Ingen skjulte kostnader og inkluderer:
- omfattende konsulentbistand
- implementering av styringssystemet
- etablering av dokumentasjon ihht krav i valgt standard
- Opplæringstiltak i bedriften.
- Nettbaserte kurs eller felles klasseromsundervisning.
- Oppstartsrevisjon og sluttrevisjon.
- Ledelsens gjennomgang før sertifiseringsprosessen

OG IKKE MINST BISTAND GJENNOM HELE SERTIFISERINGSPROSESSEN (STEG 1 OG STEG 2)


Vårt fokus er rettet mot praktiske og funksjonelle løsninger, som er enkle å følge opp av både medarbeidere og ledelse.

Vi kan garantere en trygt, spennende og positivt samarbeid.