BISTAND TIL ETABLERING AV ISO LEDELSES-SYSTEMER

VI HJELPER DIN BEDRIFT TIL Å NÅ MÅLET OM ISO-SERTIFISERING.

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

Ingen verdikjede er sterkere enn det svakeste ledd. Kvalitetsstyring hjelper deg å finne det.Tjenestene våre dekker:

-OM ØNSKELIG FAST PRIS PÅ OPPDRAGET.

- Ingen skjulte kostnader og inkluderer:
- omfattende konsulentbistand
- implementering av styringssystemet
- etablering av dokumentasjon ihht krav i valgt standard
- Opplæringstiltak i bedriften.
- Nettbaserte kurs eller felles klasseromsundervisning.
- Oppstartsrevisjon og sluttrevisjon.
- Ledelsens gjennomgang før sertifiseringsprosessen

OG IKKE MINST BISTAND GJENNOM HELE SERTIFISERINGSPROSESSEN (STEG 1 OG STEG 2)


Vårt fokus er rettet mot praktiske og funksjonelle løsninger, som er enkle å følge opp av både medarbeidere og ledelse.

Vi kan garantere en trygt, spennende og positivt samarbeid.

Vi kan vise til en rekke fornøyde kunder