REFERANSER

VI HAR BISTÅTT MED RÅDGIVNING OG TILRETTELEGGING MOT SERTIFISERING FOR:

 

 • DAMSTAHL NORGE AS Vi gratulerer med sertifisering ISO 9001:2008 oppnådd i november 2012. Oppgradert til 9001:2015 i 2018 
 • TP NORDIC AS Grossist innen elektromotorer, snekker, gear og transmisjoner++ samt maskinerte deler. Vi gratulerer med sertifisering ISO 9001:2008 oppnådd i november 2012. Oppgradert til 9001:2015 i 2018
 • ENGINE PROTECTION PARTNER AS Leverandør av systemer for oljetåkedetektering for store dieselmotorer og dieselaggregat. Vi gratulerer med sertifisering ISO 9001:2008 oppnådd i mai 2013. Oppgradert til 9001:2015 i 2018
 • NORDEN MARITIME AS Implementering av HMS-system. Bistår kvalitetsleder med fremføring til sertifisering ISO 9001:2008. Oppnådde sertifisering juni 2013. Oppgradert til 9001:2015 i 2018
 • APITEQ Avansert 3D 360 graders fotografering. ISO 9001:2008 sertifisert desember 2013
 • VITEK AS Vitek AS ble etablert i 1983, og har frem til i dag arbeidet med leveranser og service på vann, avløpssystemer og tanker. Oppstart tilrettelegging mot ISO 9001:2008 og 14001:2004 september 2012. Bedriften ble sertifisert i juni 2014 innen begge standardene. Oppgradert til 9001:2015 og 14001:2015 i 2017 r
 • SE-TECH AS Mekanisk industri. Maskinering.ISO 9001:2008 sertifisert desember 2014. Oppgradert til 9001:2015 i 2018
 • FROSTER AS Pumper til industri, VVS, entreprenører, offshore og landbruk. Sertifisert etter ISO 9001:2008 i april 2015. Oppgradert til 9001:2015 i 2018
 • INDUSTRIPLAST AS Sertifisert etter ISO 9001:2008 og 14001:2004. Oppgradert til 9001:2015 og 14001:2015 i 2018
 • SHORECONNECTION INTERNATIONAL. Programvare m/ utstyr for sikker lastehåndtering offshore. ISO 9001:2015
 • TILKOMST & INSPEKSJON TEKNIKK AS. Sertifisert ihht ISO 9001:2015 juni 2015
 • HANSEN MEKANISKE AS. Mekanisk industri. Sertifisert etter den nye ISO 9001:2015 standarden i mars 2017
 • ODIN PARTNER. Personellrektruttering til verft og landbasert industri. Sertifisert etter den nye ISO 9001:2015 standarden juni 2017
 • BERGEN BUNKERS AS. Sertifisert etter ISO 9001:2015 i juni 2017
 • OIL-COMM AS. Sertifisert etter ISO 9001:2015 i september 2017
 • PILAR STILLAS AS. Sertifisert etter ISO 9001:2015 i oktober 2017
 • SCANELEC AS. Leverandør av strømskinner. Sertifisert etter ISO 9001:2015 i november 2017
 • PROFILFORUM AS Profilering, reklameartikler, skilt ++. Skal sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
 • TRAFSYS AS Sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 april 2019
 • R.TEIGE ELEKTRO AS Belysning og nødlysarmaturer. Sertifiseret etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 juni 2019
 • SVEIN BOASSON AS. Anleggsgartner. Sertifisert etter 9001:2015 mars 2020
 • BERGEN OFFSHORE SERVICE AS  ble sertifisert etter ISO 9001:2015 våren 2020
 • KEBOMED AS  Ble sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 juni 2020
 • FLOWPARTNER AS Ble sertifiseres etter ISO 9001:2015 desember 2020
 • CONDITIONAll AS Ble sertifiseres etter ISO 9001:2015 januar 2021
 • MALERFIRMA MONSEN AS ble sertifisert etter ISO 9001:2015 og 14001:2015 februar 2021
 • Transport og entreprenørselskapet RIVENES AS ble sertifisert etter ISO 9001:2015 og 14001:2015 april 2021
 • HEATTECH AS ble sertifisert etter ISO 9001:2015 april 2021
 • BEREDT AS ble sertifisert etter ISO 9001:2015 april 2021
 • BERGEN HUS BYGG OG ANLEGG ble sertifisert seg etter ISO 9001:2015 of 14001:2015 februar 2022
 • RUSTIBUS AS er sertifisert etter 14001:2015  april 2022

VI TILRETTELEGGER OG BISTÅR PÅ VEG MOT SERTIFISERING:

 • Aarekol Trafikktjenester AS skal sertifisere seg etter 9001:2015 og 14001:2015. Forventet sertifisert siste halvdel 2023